SpareBank 1 SR-Bank justerer opp renten på innskudd og lån

Som følge av utviklingen i rentemarkedet har SpareBank 1 SR-Bank i dag besluttet å justere opp renten på innskudd og eksisterende boliglån med inntil 0,25 prosent poeng.
 
 
SpareBank 1 SR-Bank tilbyr nå boliglån fra 3,60 prosent
Laveste nominelle boliglånsrente vil etter endringen være fra 3,60 % for Flexilån med ramme fra 2 millioner kroner. Endring i rentesatsene vil for nye lån gjelde fra 21. august 2006. 
 
SpareBank 1 SR-Bank setter også opp innskuddsrenten med inntil 0,25 prosent poeng.
 
Endringen for eksisterende lån og ordinære innskudd gjøres gjeldende fra 4. oktober 2006.
 
 
Stavanger, 18. august 2006
 
 
 
 
Nærmere opplysninger kan gis av konserndirektør for informasjon og samfunnskontakt Thor Christian Haugland (51509281/48031633)

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner