SpareBank 1 SR-Bank justerer opp renten på innskudd og utlån

SpareBank 1 SR-Bank har besluttet å justere opp renten på innskudd og utlån. Beste boliglånsrente økes med 0,25 % til 3,60 %. For førstehjemslån blir renten justert opp med tilsvarende til 3,50 %.

Økende press på innskuddsrenten og høyere innlånskostnader medfører at banken nå hever renten på innskudd og utlån. For noen av bankens utlånskunder vil dette resultere i justeringer utover 0,25 %.

De nye betingelsene vil for nye lån gjøres gjeldende fra 23. mai og fra 13. juli for eksisterende lån og innskudd.

Stavanger 19. mai 2011


Kontaktpersoner :
Thor-Christian Haugland, konserndirektør kommunikasjon, telefon 480 31633

 

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner