SpareBank 1 SR-Bank satser sterkt i Hordaland, åpner kontor i Bergen

SpareBank 1 SR-Bank etablerer seg i Bergen. Kontoret vil være operativt i løpet av første halvår 2006. SpareBank 1 SR-Bank har hatt en betydelig vekst i Hordaland, først og fremst i Sunnhordland men også inn mot Bergen.
 
Siden etableringen av SpareBank 1 alliansen har det vært en målsetting for alliansen å bli landsdekkende, med fokus på distriktene langs kysten. Etter at Sparebanken Vest trakk seg ut av samarbeidet i 2003, har SpareBank 1 vært uten representasjon i Norges nest største by.
 
SpareBank 1 SR-Bank ser på Hordaland som et spennende og attraktivt marked å etablere seg i både sett i lys av et ekspansivt og spennende næringsliv, samt et stort marked innen privatmarkedet. Med tung kompetanse innen industri, handel og de petromaritime næringene, vil SpareBank 1 SR-Bank bidra positivt til næringsutvikling i Bergen og Hordaland. Dette er noe vi allerede har erfart gjennom økt etterspørsel fra kunder i regionen.
 
SpareBank 1 SR-Bank, som er landets nest største norske bank har en forvaltningskapital på over 60 milliarder kroner. Banken har over 200.000 kunder, er markedsleder innen både personmarkedet og bedriftsmarkedet i Rogaland og er representert med 46 kontor i Rogaland og 6 kontor i Vest og Aust Agder. Kontoret i Bergen vil fremstå som et komplett og selvstendig bankkontor, organisert inn mot både privatmarkedet og bedriftsmarkedet samt samlokalisert med EiendomsMegler 1. EiendomsMegler 1 som i dag er en av landets ledende innen eiendoms-megling, ser det som viktig å være representert i landets nest største by. Kontoret vil fra oppstart av ha en bemanning på omlag 15 årsverk inklusiv EiendomsMegler 1.
 
Til å bygge opp samt lede vår satsing i Bergen og Hordaland har banken tilsatt Erik Hansen og Alvhild Tofterå Berge.
 
Erik Hansen, region direktør næringsliv
Hansen er i dag Managing Partner i NordCap AS. Han har variert erfaring fra ulike roller og bransjer, herunder fra stilling som distriktsbanksjef i DnC, banksjef DnB, økonomi- og finansdirektør i Bergenske samt rådgivning fra PwC Consulting og Deloitte Consulting.
 
Alvhild Tofterå Berge, region direktør personmarked
Tofterå Berge er i dag banksjef i DnB NOR. Hun har erfaring fra det offentlige opp mot kunderettet aktivitet og bred erfaring fra bank og forsikring, som både kunderådgiver og leder.
 
 
 
Stavanger 1. juli 2005
 
 
 
Eventuelle spørsmål rettes til adm. direktør Terje Vareberg, telefon 51 50 95 53/911 00448, direktør for informasjon og samfunnskontakt Thor-Christian Haugland, telefon 51 50 92 81 / 48 03 16 33 eller direktør personmarkedet Rolf Aarsheim, telefon 51 50 92 69/908 26542.

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

Abonner