SpareBank 1 SR-Bank selger seg ned i Artemis Shipping AS

SpareBank 1 SR-Bank har i dag, 23. juni 2011, inngått en avtale om salg av 70 % av aksjene i Artemis Shipping AS til Westcon Group AS. 

 

Selskapet Artemis Shipping AS, som fullt ut har vært eid av SpareBank 1 SR-Bank, overtok 6. mai i år de to seismiske fartøyene "Artemis Atlantic" og "Artemis Arctic" fra Bergen Oilfield Services AS (BOS).

 

Avtalen om kjøp av 70 % av aksjene i Artemis Shipping AS inkluderer opsjon på kjøp av de resterende 30 % fra SpareBank 1 SR-Bank. Opsjonen har en varighet på tolv måneder. Den samlede avtale er i samsvar med de verdiforventninger som banken tidligere har gjort.


Som nevnt i pressemelding av 9. mai 2011 har SpareBank 1 SR-Bank sikret selskapet Artemis Shipping AS en markedsmessig langsiktig finansiering av fartøyene.

 

Gjennom denne avtalen med Westcon Group AS har vi funnet en god langsiktig industriell løsning for de to fartøyene "Artemis Atlantic" og "Artemis Arctic", sier konserndirektør for kommunikasjon i SpareBank 1 SR-Bank Thor-Christian Haugland.

 

SpareBank 1 SR-Markets, Corporate Finance har vært rådgiver og tilrettelegger for Artemis Shipping AS i planleggingen og gjennomføringen av salget av aksjene i selskapet.

 

 

Stavanger, 23. juni 2011

 

Kontaktpersoner:

 

Thor-Christian Haugland, konserndirektør kommunikasjon, telefon 480 31633
Vidar Torsøe, direktør IR, telefon 970 80656

 

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner