SpareBank 1 SR-Bank setter ned renten

Som følge av utviklingen i rentemarkedet har SpareBank 1 SR-Bank i dag besluttet å justere ned renten på eksisterende boliglån og innskudd med inntil 0,25 prosent.
 
Boliglånsrente fra 2,75%
Laveste nominelle boliglånsrente vil etter endringen være 2,75% med ett års binding. For lån med flytende rente innenfor 60% av verdigrunnlag vil renten være 3,00%, uavhengig av lånebeløpets størrelse. De nye satsene vil for nye lån gjelde fra i morgen 12.03.04.
 
SpareBank 1 SR-Bank setter også ned innskuddsrenten med inntil 0,25 prosent.
 
Endringen for eksisterende lån og ordinære innskudd  gjøres gjeldende fra15. april.

Stavanger, 11. mars 2004
 
Med vennlig hilsen
SpareBank 1 SR-Bank

Nærmere opplysninger kan gis av adm.dir. Terje Vareberg (51 50 95 53/91 10 04 48), viseadm. dir. Sveinung Hestnes (51 50 95 58/90 85 31 65) og pressetalsmann Thor Christian Haugland (51509281/48031633)

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner