SpareBank 1 SR-Banks rating er uendret etter kjøp av Glitnir Bank ASA

Som følge av at SpareBank 1 SR-Bank deltar med 20% i et bankkonsortium bestående av 20 SpareBank 1-banker som skal kjøpe 100% av aksjene i Glitnir Bank ASA, har rating-byråene Fitch Ratings og Moody Investor Service vurdert bankens rating.
 
Begge byråene har bekreftet SpareBank 1 SR-Bank sin langsiktige rating;
Fitch Ratings            : A
Moody`s Investor Service: AA3
 
Fitch vurderer utsiktene som stabil, mens Moody's har endret utsiktene fra stabil til negativ grunnet risikoen forbundet med integrasjonsprosessen med Glitnir Bank ASA.
 
 
Kontaktperson i SpareBank 1 SR-Bank:
Direktør, Markets Stian Helgøy tlf  906 52 173

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner