SpareBank 1 SR-Banks rating er uendret etter kjøp av Glitnir Bank ASA

Som følge av at SpareBank 1 SR-Bank deltar med 20% i et bankkonsortium bestående av 20 SpareBank 1-banker som skal kjøpe 100% av aksjene i Glitnir Bank ASA, har rating-byråene Fitch Ratings og Moody Investor Service vurdert bankens rating.
 
Begge byråene har bekreftet SpareBank 1 SR-Bank sin langsiktige rating;
Fitch Ratings            : A
Moody`s Investor Service: AA3
 
Fitch vurderer utsiktene som stabil, mens Moody's har endret utsiktene fra stabil til negativ grunnet risikoen forbundet med integrasjonsprosessen med Glitnir Bank ASA.
 
 
Kontaktperson i SpareBank 1 SR-Bank:
Direktør, Markets Stian Helgøy tlf  906 52 173

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

Abonner