SpareBank SR-Bank kjøper 20 % av Glitnir Bank ASA

Sammen med SpareBank 1-bankene kjøper SpareBank 1 SR-Bank i dag Glitnir Bank ASA for 300 millioner kroner. Virksomheten vil inntil videre bli videreført med hovedkontor i Trondheim.
 
De nye eierne av Glitnir Bank er SpareBank 1 SMN (eierandel på 25 prosent), SpareBank 1 SR-Bank (20 prosent), SpareBank 1 Nord-Norge (20 prosent), 16 samarbeidende sparebanker (20 prosent) og Sparebanken Hedmark (15 prosent). Disse bankene er også eiere av SpareBank 1 Gruppen.
 
Glitnir Bank har virksomhet i Trondheim, Oslo, Ålesund og Fosnavåg. Banken har 160 ansatte og en samlet utlånsportefølje på 47 milliarder kroner. Også datterselskapet Glitnir Factoring i Ålesund med 26 ansatte er en del av overtakelsen.
 
- SpareBank 1-bankene har styrke og soliditet til å gjennomføre et slikt kjøp uten tilførsel av ny kapital, sier administrerende direktør Terje Vareberg i SpareBank 1 SR-Bank.
 
Veldrevet
Glitnir Bank er en videreføring av de tradisjonsrike bankene BNbank i Trondheim og Kredittbanken i Ålesund.
 
- Vi kjenner begge disse virksomhetene som veldrevne banker med en interessant kundeportefølje, sier Terje Vareberg.
 
- Samtidig gir dette SpareBank 1 et sterkere fotfeste i Oslo. 60 prosent av Glitnirs utlånsportefølje er lokalisert i og rundt Oslo. Samtidig styrkes SpareBank 1s posisjon i Hordaland, legger Terje Vareberg til.
 
Solid eier
Glitnir Bank søkte og fikk finansieringsgaranti fra Bankens Sikringsfond 8. oktober i år. Hovedhensikten med likviditetsstøtten var å legge til rette for en strukturell løsning for Glitnir Bank.
 
- Når banken først måtte selges, har vi vært opptatt av å sikre våre mange kunder og dyktige ansatte på en god måte. Det har vi klart. Glitnir Bank får nå en solid eier med styrke til å utvikle virksomheten og kundeforholdene videre, sier administrerende direktør Morten Bjørnsen i Glitnir Bank.
 
Glitnir Banks datterselskaper Glitnir Privatøkonomi og Glitnir Eiendomsfinans er solgt til selskapenes ledelse. 
 
Transaksjonen er konsesjonsbetinget. Søknad om konsesjon vil bli fremmet innen kort tid. Vilkårene for gjennomføring av avtalen forventes å foreligge før 30. november 2008.
 
 
Stavanger, 21. oktober 2008.
 
Kontaktpersoner:
Administrerende direktør Terje Vareberg i SpareBank 1 SR-Bank;
tlf 911 00448
Kommunikasjonsdirektør Thor-Christian Haugland i SpareBank 1 SR-Bank;
tlf 480 31633
 

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

Abonner