Sparebanken Rogaland har inngått forlik med KPMG i Finance Credit-saken

Sparebanken Rogalands totale utlån til Finance Credit-systemet var ca 150 mill kroner hvorav 135 mill kroner ble tapsført i 2002.  Sammen med de øvrige banker som også hadde utlån til Finance Credit-systemet, anla Sparebanken Rogaland søksmål mot KPMG for å få erstattet sine tap.
 
Sparebanken Rogaland har i dag inngått forlik med KPMG. Forliket er inngått sammen med flere andre banker, forsikringsselskap og konkursbo til selskap i Finance Credit-systemet.
 
Forliket innebærer at Sparebanken Rogaland får utbetalt 52,5 mill kroner.
Justert for ikke tapsført del av engasjementet, og for forventede kostnader, vil Sparebanken Rogaland tilbakeføre tidligere tapsføringer med 37 mill kroner. Tilbakeføringen vil ha innvirkning på regnskapet for 3. kvartal.
 
Som tidligere meddelt har Sparebanken Rogaland innledet forliksforhandlinger med forsikringsselskapet Lloyds i forbindelse med anlagt søksmål. Disse forhandlingene fortsetter.
 
 
Sparebanken Rogaland
 
 
Stavanger 26. september
 
 
Eventuelle spørsmål rettes til adm. direktør Terje Vareberg, telefon 51 50
95 53/911 00448 eller direktør for informasjon og samfunnskontakt Thor-Christian Haugland, telefon 51 50 92 81 / 48 03 16 33.

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

Abonner