SR-Bank befester stillingen som distriktets ledende bankSparebanken Rogaland

* Lanserer nye spare- og forsikringsprodukter
* Økt fokus på sparing gir resultater
- 400 millioner kroner i salg av fondsprodukter
- 140 millioner kroner i nytt spareprodukt
- 1000 millioner kroner i økte kundeinnskudd
* 3,1 milliarder kroner i utlåndsvekst
* Økt automasjonsgrad og provisjonsinntekter
* Kraftig forbedret kostnadseffektivitet
* Lavt mislighold og ikke netto tap
* 18,2% EK avkastning


SR-Bank Konsern 30. september 1997 30. september 1996
Mill. kr. % Mill. kr. %

Netto renteinntekter 501 2,71 493 3,12
Andre inntekter 166 0,90 166 1,05
Sum inntekter 667 3,61 659 4,17
Driftskostnader 381 2,06 412 2,61
Restultat før tap 286 1,55 258 1,57
Tap og nedskrivninger -9 - 0,05 -25 - 0,16
Resultat ordinær drift 295 1,60 273 1,73

Brto. utlån 23.721 19.884
Innskudd 15.029 13.696
Forvaltningskapital 26.146 21.962God resultatforbedring i 3. kvartal
Konsernresultatet før tap økte i 3. kvartal med 108 mill til 286 mill ved utgangen av 3. kvartal. Dette er 38 mill. mer enn for samme periode i fjor. Resultatet før skatt ble på 295 mill., en økning i forhold til samme periode i fjor på 22 mill. Det gode resultatet er oppnådd som en følge av god vekst, stabilisert margin, økte provisjonsinntekter og høy kostnadseffektivitet. Konsernet har i tillegg netto inngang på tap og meget lavt mislighold.

Konsernets utlån har hittil i år økt med 15,1% til 23.7 mrd., som gir en årsvekst på 19,3%. Rentemarginen ved utgangen av september utgjorde 2,71% av forvaltningskapitalen, det samme som ved utgangen av 2. kvartal. For samme periode ifjor var marginen 3,12%. Veksten i netto provisjonsinntekter forsatte også i 3. kvartal og økte med 44 mill til 129 mill. Hittil i år er netto inngang på tap 11 mill. kroner og misligholdet er ytterligere redusert.

Driftskostnadene for konsernet utgjorde i første halvår 381 mill., som målt i forhold til forvaltningskapitalen utgjorde 2,06%. Dette er en betydelig forbedring i bankens kostnadseffektivitet som er forårsaket av god vekst i volum, stabilt kostnadsnivå og høy kapasitetsutnyttelse. Nominelt er kostnadene redusert med 31 mill. kroner i forhold til samme periode ifjor.

Konsernets resultat gir en egenkapitalavkastning etter skatt på 18,2%.

Styret forventer en fortsatt positiv utvikling resten av året.

Ytterligere opplysninger kan fås av adm.direktør Arne Norheim, tlf.: 51509555, viseadm. direktør Gunnar Dolven, tlf.: 51509556 og finansdirektør Sveinung Hestnes, tlf.: 51509558.

Sparebanken Rogaland Hugin

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner