(SRBANK) Første noteringsdag - ny vedtektsfestet aksjekapital

Omdanning av SpareBank 1 SR-Bank fra egenkapitalbevisbank til allmennaksjeselskap (ASA) er i dag registrert i Foretaksregisteret og ny vedtektsfestet aksjekapital utgjør 4 987 241 725 kroner, fordelt på 199 489 669 aksjer, hver pålydende 25 kroner. Ny firmattest er oversendt Oslo Børs.

Tidligere egenkapitalbeviseiere i SpareBank 1 SR-Bank har mottat 1 aksje som vederlag for hvert egenkapitalbevis de eide i SpareBank 1 SR-Bank på omdanningstidspunktet. Dette utgjør totalt 127 313 361 aksjer.

Sparebankstiftelsen SR-Bank har mottat aksjer tilsvarende den fordelingsmessige eierandelen grunnfondskapitalen representerte i SpareBank 1 SR-Bank. Dette utgjør totalt 72 176 308 aksjer.

Tidligere egenkapitalbeviseiere som på omdanningstidspunktet har fått 1 aksje i vederlag pr. egenkapitalbevis vil få sine aksjer registrert på ISIN-nr. NO 001 0631567 fra og med 3. januar 2012. Handler i aksjene på Oslo Børs i dag 2. januar 2012 vil gjennomføres på ISIN-nr. NO 001 0631567, mens i VPS vil beholdning være registrert på ISIN-nr. NO 000 6000009. Fra og med 3. januar 2012 vil handler i aksjene på Oslo Børs og beholdning i VPS være registrert på ISIN-nr. NO 001 0631567. Børsmedlemmene gjøres derfor oppmerksom på å gjennomføre dekningskontroll mot ISIN-nr. NO 000 6000009 i dag 2. januar 2012.

Fra og med 3. januar 2012 vil SRBANK inngå i OSEAX All-share indeks og sektorindeks OSE40 Financials/OSE4010 Banks.

Likviditetssegment: Match.

Stavanger, 2. januar 2012

Kontaktpersoner:
Inge Reinertsen, konserndirektør for økonomi og finans, telefon 909 95 033
Thor-Christian Haugland, konserndirektør for kommunikasjon, telefon 480 31 633
Vidar Torsøe, direktør IR, telefon 970 80 656

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.