SRBANK - ANSVARLIG LÅN - TEGNINGSPERIODE SLUTT

 Tegningsperioden i SpareBank 1 SR-Bank ASAs tidsbegrensede ansvarlige lån er over. Lånets pålydende blir NOK 500 millioner og er rentebærende fra 27.november 2013 med kupong 3 måneders Nibor + 180. "Dette lånet gir banken en ytterligere bedret kredittkvalitet. Dette styrker bankens evne til å innhente funding til gode betingelser i det norske og internasjonale markedet" sier finansdirektør Inge Reinertsen. Sparebank 1 SR-Bank Markets og Danske Bank Markets er tilretteleggere. Kontakter SpareBank 1 SR-Bank ASA: Vidar Torsøe, Direktør IR, tlf 970 80 656Dag A. Hjelle, Finanssjef, tlf 909 50 088 Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12  

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner