(SRBANK) Meldepliktig handel egne aksjer

SpareBank 1 SR-Bank ASA har i dag solgt 12 260 aksjer til kurs 40,-. Ny beholdning 120 988

Salget skjer i forbindelse med gavetildeling av 10 aksjer hver til alle fast ansatte i konsernet på omdanningstidspunktet til allmennaksjeselskap.

Følgende primærinnsidere har fått tildelt 10 aksjer hver:

Arne Austreid, administrerende direktør, ny beholdning 5 010
Seri Berge, styresekretær, ny beholdning 6 640
Frode Bø, konserndirektør risikostyring og compliance, ny beholdning 8 651
Jan Friestad, konserndirektør PM, ny beholdning 16 499
Thor Christian Haugland, konserndirektør kommunikasjon, ny beholdning 6 746
Stian Helgøy, konserndirektør kapitalmarked, ny beholdning 14 809
Sally Lund-Andersen, hovedtillitsvalgt og styremedlem, ny beholdning 1 291
Tore Medhus, konserndirektør BM, ny beholdning 19 142
Wenche Mikalsen, konserndirektør org og HR, ny beholdning 3 400
Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi og finans, ny beholdning 18 164
Jan Skog Rønningen, rådigver for konsernledelsen, ny beholdning 1 158
Glenn Sæther, konserndirektør forretningsstøtte, ny beholdning 4 050
Vidar Torsøe, direktør IR, ny beholdning 760
Inger Tuxen, administrasjonssekretær, ny beholdning 36 476
Gro Tveit, økonomidirektør, ny beholdning 12 385

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner