SRBANK – UTVIDELSE AV ANSVARLIG LÅN SRBANK24 (NO0010802382)

SpareBank 1 SR-Bank har utvidet ansvarlig lån SRBANK24 (NO0010802382) med NOK 60 millioner til 3 måneders Nibor + 1,37 prosentpoeng. Lånets pålydende er NOK 420 millioner.

Kontaktperson SpareBank 1 SR-Bank:

Dag A. Hjelle, finanssjef, tlf 909 50 088

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner