SRBANK – VURDERER UTSTEDELSE AV FONDSOBLIGASJON

SpareBank 1 SR-Bank har mandatert Nordea Markets, SR-Bank Markets og Swedbank Norge for en mulig utstedelse av en ny evigvarende fondsobligasjon med innløsningsrett første gang etter 5 år. Lånets størrelse ventes å være i området NOK 200 millioner.  Utstedelsen er godkjent av Finanstilsynet og av bankens generalforsamling. 

Kontaktperson SpareBank 1 SR-Bank:

Dag A. Hjelle, finanssjef, tlf 909 50 088

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner