SRBANK – VURDERER UTSTEDELSE AV NYTT ANSVARLIG LÅN

SpareBank 1 SR-Bank ASA vurderer å utstede et nytt tidsbegrenset ansvarlig lån med flytende rente og innløsningsrett for låntager. Samlet emisjonsproveny vil være på minimum NOK 500 millioner.

SpareBank 1 SR-Bank Markets og Danske Bank Markets er tilretteleggere. Kontakter SpareBank 1 SR-Bank ASA:

Vidar Torsøe, Direktør IR, tlf 970 80 656

Dag A. Hjelle, Finanssjef, tlf 909 50 088

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner