SRBANK- Emisjon av nytt, utvidelse og tilbakekjøp av obligasjonslån

SpareBank 1 SR-Bank har utstedt NOK 300 millioner i et nytt obligasjonslån i det norske markedet med    5 års løpetid. Låneramme er NOK 2.000 millioner.

Lånet vil bli søkt notert på Oslo Børs (OSE).

SpareBank 1 SR-Bank utvider SRBANK08, ISIN: NO0010669732, med 100 millioner. Utestående i lånet er NOK 600 millioner. I tillegg utvides SRBANK15, ISIN: NO0010699325, med 170 millioner. Utestående i lånet er NOK 1.570 millioner.

Samtidig kjøpet SpareBank 1 SR-Bank tilbake NOK 196 millioner i SRBANK09, ISIN NO001676208, og NOK 78 millioner i SRBANK04, ISIN NO0010660061.

Stavanger, 22. Mars 2016

Kontakt: Dag Hjelle, telefon 909 500 88

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner