SRBANK- nedkvittering av SRBANK01, SRBANK04, SRBANK14 og SRBOL02

SRBANK01 (ISIN: NO0010634785) er nedskrevet med NOK 1.466,5 mill. Nytt utestående volum er NOK 178,5 mill. SRBANK04 (ISIN: NO0010660061) er nedskrevet med NOK 293 mill. Nytt utestående volum er NOK 207 mill. SRBANK14 (ISIN: NO0010703390) er nedskrevet med NOK 1.177 mill. Nytt utestående volum er NOK 173 mill. SRBOL02 (ISIN: NO0010740855) er nedskrevet med NOK 2.440 mill. Nytt utestående volum er NOK 60 mill.

 

Kontakt: Dag Hjelle, telefon 909 500 88  

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner