Supplerende informasjon

SpareBank 1 SR-Bank har offentliggort "Supplementary information" pr 4. kvartal 2009, inneholdende utdypende informasjon om konsernets
finansielle og økonomiske utvikling. Rapporten følger vedlagt, og foreligger kun på engelsk.


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner