Tegningskurs for nye egenkapitalbevis settes til 35 kr i fortrinnsrettemisjon, supplerende rettet emisjon mot Gjensidige Forsikring BA og rettet emisjon mot ansatte.

Styret i SpareBank 1 SR-Bank besluttet 19. oktober 2009 å foreslå overfor bankens representantskap at tegningskurs settes til kr 35,-  per nytt egenkapitalbevis. Forslaget fremmes i tilknytning til følgende emisjoner:
 
1) Fortrinnsrettemisjonen, og den tilhørende supplerende rettede emisjonen mot  
    Gjensidige Forsikring BA.
2) Rettet emisjon mot ansatte.
 
Se for øvrig oversikt over emisjonene i børsmelding datert 25. september 2009.
 
Eiere per utløpet av 20. oktober 2009 vil tildeles tegningsretter. Første noteringsdag, eksklusive tegningsretter, er dermed 21. oktober 2009. Basert på forslaget til tegningskurs vil eksisterende eiere i fortrinnsrettsemisjonen få rett til å tegne nye egenkapitalbevis tilsvarende 10,56 prosent av eksisterende beholdning. Det vil utstedes 0,1056 tegningsretter per eksisterende egenkapitalbevis (til andre innehavere enn Gjensidige Forsikring BA), og det kreves en tegningsrett for å bli tildelt et nytt egenkapitalbevis.
 
Tegningskursen er 25,5 prosent lavere enn volumveid snittkurs siste 5 handledager, og da justert for verdien av tegningsrettene.
 
20. oktober 2009 vil bankens representantskap behandle de foreliggende emisjonsforslag.
 
Stavanger, 20. oktober 2009
 
Kontaktpersoner hos SpareBank 1 SR-Bank:
Stian Helgøy, direktør SR-Markets, tlf 906 52 173
Kyrre M. Knudsen, investor relations manager, tlf 938 83 518
Thor-Christian Haugland , konserndirektør kommunikasjon, tlf. 480 31633

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner