Tidenes beste resultat for SpareBank 1 SR-Bank

SpareBank 1 SR-Bank presenterer et sterkt resultat og fikk 26 000 nye kunder i 2010. Samtidig omsatte EiendomsMegler 1 mer enn 1.200 flere boliger i fjor sammenlignet med 2009.   Konsernet har gjennom 2010 styrket sin markedsposisjon både gjennom ordinær kundevekst og gjennom oppkjøpet av Kvinnherad Sparebank.

SpareBank 1 SR-Bank oppnådde i 2010 et resultat før skatt på 1 614 millioner kroner (1 432 millioner kroner i 2009). Skattekostnaden ble 297 millioner kroner. Dette gir et resultat etter skatt på 1 317 millioner kroner (1 111 millioner kroner i 2009) og egenkapitalavkastning etter skatt på 15,5 prosent (17,5 prosent i 2009). Redusert egenkapitalavkastning må sees i sammenheng med at egenkapitalen ble styrket i mot slutten av 2009.

- Jeg er imponert over resultatene som er skapt av konsernets medarbeidere i 2010. Det er spesielt gledelig at vi fikk 26 000 flere kunder i fjor. Det viser at vi er en attraktiv samarbeidspartner og en fremtidsrettet organisasjon som skaper gode kundeopplevelser, sier Arne Austreid, administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank.

Nøkkeltall for 2010:

 • Resultat før skatt: 1 614 mill kr (1 432 mill kr)
 • Resultat etter skatt: 1 317 mill kr (1 111 mill kr)
 • Egenkapitalavkastning etter skatt: 15,5 % (17,5 %)
 • Nedskrivning på utlån: 234 mill kr (368 mill kr)
 • Netto renteinntekter: 1 742 mill kr (1 676 mill kr)
 • Netto provisjons- og andre inntekter: 1 101 mill kr (998 mill kr)
 • Netto avkastning på finansielle investeringer: 571 mill kr (705 mill kr)
 • Utlånsvekst (inkl lån overført til SpareBank 1 Boligkreditt AS og SpareBank 1 Næringskreditt AS): 11,6 % (5,3 %)
 • Innskuddsvekst: 11,8 % (2,4 %)
 • Resultat pr egenkapitalbevis: 6,84 kr (6,88 kr)
 • Styret foreslår et utbytte pr egenkapitalbevis på 2,75 kr (1,75 kr)
 • Styret foreslår avsetning til gavefond på 197 mill kr (158 mill kr)
 • Kjernekapitaldekning (hensyntatt styrets forslag til utbytte): 10,2 % (9,6 %)

(2009 i parentes)

Resultat før skatt for 4. kvartal 2010, isolert, ble 414 millioner kroner (437 millioner kroner i 4. kvartal 2009). Egenkapitalavkastningen etter skatt ble 16,9 prosent (18,2 prosent). Tapsavsetningene var moderate.

Konsernet er godt posisjonert for vekst og utnyttelse av nye forretningsmuligheter, ifølge Austreid.

- Vi registrerer lysere utsikter for næringslivet. Petroleumsinvesteringene, som er viktige for aktiviteten i konsernets markedsområde, ventes å fortsette på høye nivåer. Vi er godt posisjonert til å utnytte en slik positiv utvikling framover, sier Arne Austreid.

Rapporten kan i sin helhet lastes ned fra www.sr-bank.no

Stavanger, 3. februar 2011

Kontaktpersoner:
Arne Austreid, administrerende direktør, telefon 900 77 334
Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi/finans, telefon 909 95 033
Thor-Christian Haugland, konserndirektør for kommunikasjon, telefon 480 316 33.
Vidar Torsøe, Direktør IR, telefon 970 80 656.

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.