TILBAKEKJØP AV ANSVARLIG LÅN

SpareBank 1 SR-Bank har i dag kjøpt tilbake NOK 60 millioner i ansvarlig lån NO0010664568 / SRBANK07 til 3 måneders Nibor + 0,80 prosentpoeng med oppgjørsdato 9. mai 2017, tilsvarende kurs 101,145. Tilbakekjøpet er i forbindelse med utstedelse av nytt ansvarlig lån, NO0010792476. Utestående i markedet utover egenbeholdning er etter dette NOK 706 millioner.

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner