Tilfredsstillende resultatutvikling for SR-BANKSparebanken Rogaland

 • Økning i rentemargin og andre inntekter
 • Redusert mislighold og netto inngang på tap
 • Egenkapitalavkastning på 19,4%

  SR-BANK konsernet hadde etter 3.kvartal et resultat før skatt på 273 mill kroner mot 278 mill. kroner for tilsvarende periode i 1995. For 3. kvartal isolert var resultatet før skatt på 95 mill. kroner etter avsetning på 13 mill. kroner i forbindelse med etablering og lansering av 4Bank. Rentemarginen i 3. kvartal ble 3,17% sammenlignet med 3,10% og 3,09% i 1. og 2.kvartal.

  Resultat før skatt fra datterselskapene etter 3.kvartal er 36 mill kroner.

  Konsernets forvaltningskapital økte med 1,9 mrd. kroner til 22 mrd. kroner ved utgangen av 3.kvartal. Utlånsveksten hittil i år var på 1,5 mrd. kroner som tilsvarer 8%. Siste 12 måneder økte utlån med 7,9%.

  Regionens næringsliv opplever vekst og stor aktivitet. Resultatutviklingen i bedriftene er god og høy kapasitetsutnyttelse øker investeringene. Dette avspeiles bl.a. i fortsatt positiv utvikling innenfor mislighold og konsernet har netto inngang på tap hittil i år.

  Sparebankgruppen har gjennom kjøps- og opsjonsavtaler fått hånd om 100% av aksjene i David AS. Norges Bank og Kredittilsynet støtter Samspars søknad om konsesjon til å inngå som det 5.medlem i Sparebankgruppen AS. Endelig godkjennelse ventes i 4.kvartal.

  Styret forventer en fortsatt tilfredsstillende resultatutvikling resten av året.

  Stavanger, 31.oktober 1996. Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til adm.dir. Arne Norheim, viseadm. dir. Gunnar Dolven eller banksjef økonomi/finans Sveinung Hestnes, tlf. 51 50 90 00.

  Sparebanken Rogaland Hugin

 • Om oss

  SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

  Abonner