Trekker søknad om kapitaltilskudd fra Statens finansfond

Det vises til børsmelding av 20. august 2009 vedrørende offentliggjøring av at SpareBank 1 SR-Bank ville fremme en søknad til Statens finansfond om tilførsel av kapital.
 
Gjennom emisjoner av egenkapitalbevis og utstedelse av fondsobligasjoner, har SpareBank 1 SR-Bank fått tilført brutto 2.028 millioner kroner i ny egenkapital. Samlet ny egenkapital er fordelt på 1.228 millioner kroner i ny eierandelskapital og 800 millioner kroner i form av fondsobligasjoner.
 
Dermed vil det ikke være behov for ytterligere kapitaltilskudd. Søknaden til Statens finansfond er trukket tilbake.
 
Stavanger, 3. desember 2009
 
Kontaktpersoner:
Administrerende direktør Terje Vareberg, tlf.: 911 00 448
Konserndirektør økonomi og finans Erling Øverland, tlf.: 915 56 542
Direktør SpareBank 1 SR-Markets Stian Helgøy, tlf.: 906 52 173

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner