Utbytteemisjon

------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Cision http://www.cisionwire.no http://www.cisionwire.no/sparebank-1-sr-bank/r//utbytteemisjon,c9317893 Nedenstående filer kan lastes ned: https://mb.cision.com/Main/2876/9317893/54295.pdf Tilbudsbrev https://mb.cision.com/Public/2876/9317893/9bac8a8afd84ecf6.pdf Tegningsblankett08 https://mb.cision.com/Public/2876/9317893/ac87b8cde749d32a.pdf Tegningsinnbydelse

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.