Utbytteemisjon - Intervall på tegningskursen

Det vises til børsmelding av 07.02.2008 vedr. forslag om utbytteemisjon i SpareBank 1 SR-Bank som fremmes overfor bankens representantskap i møte 27.03.2008. Bankens styre har i dag behandlet og fastsatt forslag til intervall på tegningskursen:
 
Pkt. c) i forslaget til representantskapet lyder som følger:
 
c) Styret gis fullmakt til å fastsette tegningskursen, dog ikke høyere enn NOK 80 eller lavere enn NOK 35 per grunnfondsbevis.

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner