UTSTEDELSE AV ANSVARLIG LÅN

SpareBank 1 SR-Bank har utstedt et ansvarlig lån på NOK 300 millioner med kupong 3 måneders Nibor + 1,45 prosentpoeng. Lånet har 12 års løpetid med innløsningsrett etter 7 år.

Banken har kjøpt tilbake NOK 207,5 millioner i ansvarlig lån NO0010664568 til 3 måneders Nibor + 0,60 prosentpoeng. Dette lånet har innløsningsrett i desember 2017 og kupong 3 måneders Nibor + 2,75 prosentpoeng.

Kontaktperson SpareBank 1 SR-Bank:

Dag A. Hjelle, finanssjef, tlf 909 50 088

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner