UTSTEDELSE AV ANSVARLIG LÅN

SpareBank 1 SR-Bank har mandatert SEB og Swedbank for å utstede ansvarlig lån.

Lånevolum MNOK 300-500. Løpetid 10 år med innløsningsrett etter 5 år.

Banken kan kjøpe tilbake ISIN NO0010694920.

Kontaktperson SpareBank 1 SR-Bank:

Dag A. Hjelle, finanssjef, tlf. 909 50 088

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner