UTSTEDELSE AV FONDSOBLIGASJON

SpareBank 1 SR-Bank har i dag utstedt en evigvarende fondsobligasjon pålydende NOK 150 millioner med kupong 3 måneders Nibor + 3,20 prosentpoeng. Innbetalingsdato er 29. juni 2017 og lånet vil søkes notert på Oslo Børs. Tilretteleggere var Nordea Markets, SR-Bank Markets og Swedbank Norge.  

Denne meldingen er informasjonspliktig iht. verdipapirhandelloven §5-12. 

Kontaktperson SpareBank 1 SR-Bank:

Dag A. Hjelle, finanssjef, tlf 909 50 088

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner