Utstedelse av fondsobligasjon

 
SpareBank 1 SR-Bank annonserte 25. september 2009 at man i forbindelse med styrkingen av bankens egenkapital også vil utstede fondsobligasjonslån i markedet.
 
SpareBank 1 SR-Bank er nå i ferd med å utstede et evigvarende fondsobligasjonslån med innløsningsrett for låntagere i det norske obligasjonsmarkedet. Lånet vil komme i to transjer; ett med flytende rente og ett med fast rente i non-call perioden.
 
Tilretteleggere er SpareBank 1 SR-Markets, Argo Securities og SEB Merchant Banking.
 
Kontaktpersoner tilretteleggere:
 
SpareBank 1 SR-Markets, Bjørn Sivertsen, tlf 900 94 674
Argo Securities, Sten Are Jensen, tlf 24 14 74 57
SEB Merchant Banking, Hans Christian Ottesen, tlf 22 82 72 56
 
Kontaktperson SpareBank 1 SR-Bank:
 
Dag A. Hjelle, finanssjef, tlf 51 50 94 37

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner