Utvidelse av obligasjonslån

SpareBank1 SR-Bank har utvidet obligasjonslån NO0010760341.

Innbetaling: 24.06.2016

Beløp: NOK 200.000.000

Utestående etter utvidelse: NOK 500.000.000

Kontakt:

Dag Hjelle

+47 90950088

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner