VALG TIL BANKENS REPRESENTANTSKAP, STYRE, KONTROLLKOMITE OG VALGKOMITE

Representantskapet valgte i sitt møte 26. mars 2009 følgende representanter til bankens representantskap, styre, kontrollkomité og valgkomité:
 
Representantskap:
Leder Svein Kjetil Søyland, Ålgård - 1 år - gjenvalg
Nestleder Magne Vathne, Stavanger -1 år - ny
 
Styre:
Nestleder Gunn Jane Håland, Stavanger - 2 år - gjenvalg
Styremedlem Einar Risa, Stavanger - 2 år - gjenvalg
Styremedlem Elin Rødder Gundersen, Stavanger - 2 år - ny
Fast møtende varamedlem Kåre Hansen, Egersund- 1 år - gjenvalg
2. varamedlem Kristine Tveteraas, Stavanger -1 år - gjenvalg
 
Ikke på valg:
Styreleder Kristian Eidesvik, Bømlo
Styremedlem Erik E. Tønnesen, Mandal
Styremedlem Birthe C. Jørgensen, Bergen
 
Kontrollkomité:
Leder Odd Rune Torstrup, Stavanger - 2 år - gjenvalg
Medlem Vigdis Wiik Jacobsen, Stavanger - 2 år - gjenvalg
2. varamedlem Brit Elisabeth Bratland, Varhaug- 2 år - gjenvalg
 
Ikke på valg:
Nestleder Odd Broshaug, Håvik
Medlem Egil Fjogstad, Stavanger
Medlem Siv Gausdal Eriksen, Stavanger
1. varamedlem Sølvi L. Nordtveit, Nedre Vats
 
Valgkomité:
Leder Trygve Jacobsen, Stavanger - 2 år - gjenvalg
Medlem Alfred Ydstebø, Stavanger - 2 år - gjenvalg
Medlem Karl Endre Igland, Lyngdal - 2 år - gjenvalg
Medlem Arne Madland, Kleppe - 2 år - ny
Varamedlem Randi Larsen Skjæveland, Jørpeland - 2 år - ny
Varamedlem Lynn Atteraas Erland, Paradis - 2 år - gjenvalg
Varamedlem Reidun Korsvoll, Sand - 2 år - gjenvalg
 

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner