Valgmøte for grunnfondsbeviseiere i SpareBank 1 SR-Bank

Det innkalles til valgmøte for grunnfondsbeviseiere onsdag, 13. februar 2008 kl. 18.00 i SpareBank 1 SR-Banks lokaler i Bjergsted Terrasse 1, Stavanger. Innregistrering fra kl. 17.30.
 
For grunnfondsbeviseierne skal det i år velges 5 medlemmer og 2 varamedlemmer til bankens representantskap.
 
Grunnfondsbeviseiere som ønsker å delta i valget må melde fra om dette ved å
returnere tilsendt skjema. Skjemaet må være banken i hende innen mandag, 11. februar 2008
kl. 15.00.
 
 
Det vil videre bli gitt en orientering om
  • bankens resultat i 2007
  • generell orientering om banken
 
Stavanger, 31. januar 2008
SpareBank 1 SR-Bank
Svein Kj. Søyland
Repr.skapets leder

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner