Valgmøte for grunnfondsbeviseiere i SpareBank 1 SR-Bank

Det innkalles til valgmøte for grunnfondsbeviseiere onsdag, 13. februar 2008 kl. 18.00 i SpareBank 1 SR-Banks lokaler i Bjergsted Terrasse 1, Stavanger. Innregistrering fra kl. 17.30.
 
For grunnfondsbeviseierne skal det i år velges 5 medlemmer og 2 varamedlemmer til bankens representantskap.
 
Grunnfondsbeviseiere som ønsker å delta i valget må melde fra om dette ved å
returnere tilsendt skjema. Skjemaet må være banken i hende innen mandag, 11. februar 2008
kl. 15.00.
 
 
Det vil videre bli gitt en orientering om
  • bankens resultat i 2007
  • generell orientering om banken
 
Stavanger, 31. januar 2008
SpareBank 1 SR-Bank
Svein Kj. Søyland
Repr.skapets leder

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

Abonner