Special Olympics Norge med delegasjon til verdenslekene i USA

Det norske Special Olympics teamet er klar for deltakelse på verdenslekene i Boise, Idaho fra 3. – 16.februar 2009. Laget består av 12 langrennsutøvere og 5 alpinister.

Norsk deltakelse

Special Olympics arrangerer sine neste verdensleker i Boise, Idaho. Over 3000 utøvere representerer 85 nasjoner. Special Olympics Norge samarbeider med Norges Skiforbund og har i fellesskap tatt ut det norske laget.

- Special Olympics Norge deltar på verdenslekene for å vise at utviklingshemmede også kan delta og prestere på internasjonale konkurranser. Det er i tillegg en gydlen mulighet for oss til å forfekte viktigheten av inkludering og muligheter for alle i praksis, sier Arne Hjeltnes som er styreleder i Special Olympics Norge.

Hjeltnes forteller videre at Special Olympics Norge ønsker samarbeid med norsk næringsliv om finansieringen av delegasjonen.

– Det er store kostnader ved å sende en slik delegasjon til USA og vi trenger å knytte til oss sponsorer som kan se verdien av å la mennesker med utviklingshemming få en lærerik erfaring og et minne for livet!

Tags:

Om oss

Special Olympics er verdens største idrettsbevegelse for mennesker med utviklingshemning, og tilrettelegger trening og konkurranser for 2.3 millioner utøvere i over 160 land. Hovedkontoret ligger i Washington, USA. Europakontoret er lokalisert i Brussel. Special Olympics er verdens største idrettsbevegelse for mennesker med utviklingshemning, og tilrettelegger trening og konkurranser for 2.3 millioner utøvere i over 160 land. Utøvere på alle ferdighetsnivåer trener og konkurrerer i 30 sommer- og vinteridretter; lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Special Olympics ble stiftet i 1968 av Eunice Kennedy Shriver, søster til John F. Kennedy. Kennedy familien er fremdeles involvert i den daglige driften av Special Olympics. Jevnlig fysisk aktivitet er forbundet med flere helsegevinster, også for mennesker med utviklingshemning. Gjennom deltakelse i idrett og fysisk aktivitet bedres fysisk form og motoriske ferdigheter, samt at en gjennom mestringsopplevelser utvikler bedre selvtillit, tro på seg selv og tro på egne evner. Idrettsarenaen er dessuten en viktig sosial arena, hvor en lærer å spille på lag med andre, stole på andre, forholde seg til regler, finne ressurser i seg selv, fairplay m.m. IOCDen Internasjonale Olympiske Komité anerkjenner Special Olympics som en av tre internasjonale idrettsorganisasjoner for mennesker med funksjonshemninger. De andre to organisasjonene er den Internasjonale Paralympiske Komité og den Internasjonale Komiteen for Døveidrett. FormålSpecial Olympics formål er å tilby barn, unge og voksne med utviklingshemning, muligheter for trening og konkurranse året rundt. Gjennom dette gis den enkelte mulighet til å utvikle bedre fysisk form, vise innsatsvilje, oppleve glede og inkluderende deltakelse i samspill med familie, venner, andre utøvere og lokalmiljø.Trening og konkurranse for utøvere på alle ferdighetsnivåerSpecial Olympics gir utøvere på alle ferdighetsnivåer mulighet til å være aktiv i idrett og fysisk aktivitet hele året, og aktiviteten tilrettelegges ut fra den enkeltes ønsker og forutsetninger. Konkurransene tilrettelegges slik at alle konkurrerer på et rettferdig og utfordrende nivå, hvor alle gis mulighet til å vinne. Ett unikt system for divisjonering brukes i alle konkurranser - divisjonering er et system hvor utøvere/lag deles i grupper hvor de konkurrerer mot utøvere/lag med tilnærmet likt ferdighetsnivå. Special Olympics har også egne familie, skole og helseprogram. Special Olympics i NorgeSpecial Olympics Norge er nyetablert, og registrert som en frivillig organisasjon i Brønnøysund. Special Olympics Norge er etablert for å jobbe spesielt med utbredelse av idrett for mennesker med utviklingshemning, og er sammen med resten av norsk idrett ansvarlig for å legge til rette for idrett og fysisk aktivitet for mennesker med utviklingshemning. Familie, skole og helseprogrammene innehar stort fokus også i Special Olympics Norge.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker