Norske toppledere ønsker små lønnsforskjeller

(Oslo, 12. juni 2008) 4 av 5 norske toppledere mener at det å fortsette som nå eller søke mindre forskjeller mellom høyt- og lavtlønnede i lønnstrukturen er best for norsk verdiskaping og økonomisk utvikling.

Pressemelding Arbeidsgiverforeningen Spekter:
Norske toppledere ønsker små lønnsforskjeller
(Oslo, 12. juni 2008) 4 av 5 norske toppledere mener at det å fortsette som nå eller søke mindre forskjeller mellom høyt- og lavtlønnede i lønnstrukturen er best for norsk verdiskaping og økonomisk utvikling.
Funnene fremkommer i Spekters Arbeidsgiverbarometer 2008 som kartlegger holdninger og synspunkter hos 1.555 av landets toppledere fra private og offentlige virksomheter om viktige temaer og spørsmål for arbeids- og næringslivet.
- Spekters Arbeidsgiverbarometer viser at norske toppledere slutter opp om vår tradisjon med små lønnsforskjeller. Dette har lagt grunnlaget for en moderat lønnsvekst, som igjen har bidratt til sterk vekst i økonomien, god velferd og høy sysselsetting, sier Lars Haukaas, administrerende direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter.

Kvinner og små virksomheter er mest opptatt av mindre forskjeller
Undersøkelsen viser at det særlig er kvinnelige toppledere og ledere for små virksomheter som er mest opptatt av likhetstanken når det gjelder lønnstrukturen. 60 prosent av de kvinnelige topplederne som har blitt spurt svarer at de mener mindre forskjeller mellom høyt- og lavtlønnede er best for norsk verdiskaping og økonomisk utvikling, mens tallet for toppledere i små virksomheter er på 50 prosent.

Mer lokal og individuell tilpasning i arbeidstid og velferd
- Samtidig viser undersøkelsen at et flertall av topplederne ønsker at reguleringer i arbeidstid og velferdsordninger utover lovverket bør besluttes lokalt i virksomhetene fremfor nasjonale kollektive avtaler. Dette viser at arbeidsgiverne er innstilt på å ta større ansvar enn de har i dag for å sikre verdiskaping og økonomisk utvikling, sier Haukaas.
Størst oppslutning om lokale avtaler finner vi blant de yngste lederne, toppledere i offentlig eide selskaper og i offentlige virksomheter.

For kommentarer eller mer informasjon om undersøkelsen kontakt:
Administrerende direktør Lars Haukaas, tlf 90050201, e-post lars.haukaas@spekter.no
Viseadm. direktør Anne-Kari Bratten, tlf 93441831, e-post anne-kari.bratten@spekter.no
Direktør for samfunnskontakt Lars Erik Flatø, tlf 98207582, e-post lars.erik.flato@spekter.no

Arbeidsgiverforeningen Spekter er Norges tredje største arbeidsgiverforening og omfatter ca 180 medlemsbedrifter med i alt nærmere 200.000 ansatte.

Abonner

Dokumenter og linker