SPP Pension & Försäkring AB (publ): Erhåller inte tillstånd att medräkna förlagslån om 700 miljoner kronor i kapitalbasen

Kammarrätten i Stockholm har i dom den 18 november 2016 inte medgivit SPP tillstånd att medräkna ett förlagslån om 700 miljoner kronor i kapitalbasen.

Domen har ingen påverkan på SPPs solvenskvot då lånet inte har medräknats i SPPs solvensberäkning.

Domen avser en av SPP överklagad dom som meddelats av Förvaltningsrätten den 9 december 2015 och där Kammarrätten meddelat prövningstillstånd den 4 februari 2016.

SPP kommer att analysera domen innan ställning tas till ett eventuellt överklagande.

Ytterligare information kan lämnas av:

Kommunikationschef Åsa Wallenberg

Telefon +46 8 451 71 83

asa.wallenberg@spp.se

Vice President Capital Management Storebrand Lars Kramer

Telefon +47 900 68 287

lars.kramer@storebrand.no

Informationen är sådan som SPP Pension & Försäkring AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.