Prelaq GreenCoat (film)

SSAB's Prelaq GreenCoat er et patentert konsept for organiske overflatebelegg. Tradisjonelle løsemidler er erstattet av fornybare, reaktive løsemidler basert på rapsolje (raps metyl-ester

Prelaq GreenCoat er fargebelagte stålplater der 40% av oljen er erstattet av rapsolje.  

Multimedia

Multimedia