SSAB selger virksomheter i Norden

SSAB har mottatt godkjenning fra EU-kommisjonen for  å selge Naantali stålservicesenter i Finland, Halmstad stålsenter i Sverige, samt 50 prosent av aksjene i Norsk Stål Tynnplater AS, til Tata Steel, Europa. 

14. juli i fjor fikk SSAB godkjenning fra EU-kommisjonen for sammenslåingen av SSAB og Rautaruukki. Godkjenningen var betinget av en forpliktelse fra SSAB å selge følgende eiendeler innenfor det som da var selskapets nordiske ståldistribusjonsnettverk og finske entrepenørvirksomhet:

  • Ett stålservicesenter i Sverige (Halmstad)
  • Ett stålservicesenter i Finland (Nantalli)
  • Tibnor Oy i Finland (et heleid datterselskap av Tibnor AB)
  • Plannja Oy i Finland (et heleid datterselskap av Plannja AB).
  • 50% eierandel i Norsk Stål AS
  • 50% eierandel i Norsk Stål Tynnplater AS

Med salget av stålsentrene i Naantali og Halmstad, samt aksjene i Norsk Stål Tynnplater, er betingelsene nå oppfylt, og SSAB har mottatt godkjenning fra EU-kommisjonen om at alle kravene er godkjent. Salgene er likevel fortsatt gjenstand for godkjenning av nasjonale konkurransemyndigheter. Salget har kun en begrenset effekt på SSAB sine finansielle resultater. 

Som resultat av salget, vil Tata Steel sitt eierskap i NST øke fra det nåværende 50 % til 100 %.

Det er 70 ansatte i stålservicesenteret i Naantali, 61 ved senteret i Halmstad, og 50 i NST. De ansatte vil alle fortsette i sine stillinger uten endringer i ansettelsesvilkår.

Aktive salgs- og avhendingsprosesser vil ikke påvirke tidligere kommunisert potensiale for synergi eller industriell logikk som ligger bak sammenslåingen av SSAB og Rautaruukki.

Denne informasjonen er publisert av SSAB i henhold til relevante norske lover og forskrifter, kravene i den finske loven om verdipapirmarkedet og den svenske Förenings- och säkerhetsakten.

Kontakt: 

Hans Erik Pedersen, Adm.dir / Regional Sales Manager SSAB Svensk Stål AS
T 47 908 32 041, 
hans-erik.pedersen@ssab.com

SSAB er et nordisk og USA-basert stålselskap som tilbyr verdiøkende produkter og tjenester utviklet i nært samarbeid med selskapets kunder for å skape en sterkere, lettere og mer bærekraftig verden. SSAB har ansatte i over 50 land, og har produksjonsanlegg i Sverige, Finland og USA. SSAB er notert på NASDAQ OMX Nordic Exchange i Stockholm, og har en sekundær notering på NASDAQ OMX i Helsingfors. www.ssab.com

Tags:

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker