Aprilspøk fra Sponheim?

- Jeg måtte sjekke datoen to ganger. Utspillet om rasjonalisering av sydenreiser minner mest om en aprilspøk, sier daglig leder i Star Tour, Jørn Kristiansen.

- Med dette utspillet driver Sponheim og Venstre med ren symbolpolitikk. Det er ikke det som vil redde oss fra konsekvensene av klimaendringer. Flytransporten står i dag for 2-3 prosent av CO2 utslippene globalt. Til sammenligning står europeisk biltransport for 25 prosent av alle CO2 utslipp i Europa, fortsetter Kristiansen (*).

- Venstre bør heller bruke sin politiske ammunisjon til å legge til rette for riktige rammebetingelser i Norge. - Sponheim kan bare se over til Sverige som han synes det er "Harry" å dra til, der kommer alle drosjer med biobrensel først i køen. Et eksempel på et godt, men symbolsk virkemiddel.

Ønsker felles løft

- Når det er sagt, så er det klart at vi alle må være mer bevisst på måten vi lever på. Da er det helt andre tiltak som må til, som for eksempel å begrense energiforbruk innen industri, bygg og anlegg. For å nå målsetningen om et lavere CO2 utslipp, må vi videre bruke energien mer intelligent, og ikke minst bruke mer fornybar energi, mener Kristiansen.

- Vår bransje diskuterer allerede klimautfordringer, men da må formålet være et ønske om et seriøst samarbeid for virkelig å skape en endring. Vi må nemlig ha et felles løft og en enhetlig politikk, avslutter Kristiansen.

I 2006 ble det foretatt 16,4 millioner inn- og utenlandsreiser med fly fra norske lufthavner. Av dette utgjorde chartertrafikken seks prosent av den totale trafikken. (**)

For ytterligere informasjon og/eller kommentar kontakt:

Daglig leder Jørn Kristiansen, 95 06 00 36 eller
Informasjonssjef Lena Petersson, 922 81518

(*) Kilde CO2 utslipp: Bellona
(**) Kilde flystatistikk: Avinor

Om oss

TUI Nordic er et nordisk konsern med reisearrangører i Norge, Danmark, Sverige og Finland. Hovedarrangører er Star Tour i Norge og Danmark, Fritidsresor i Sverige og Finnmatkat i Finland. Gruppen tilbyr i tillegg TEMA-reiser. Selskapet inkluderer også flyselskapet TUIfly Nordic. Siden 3. september 2007 har TUI Nordic inngått i verdens største reisekonsern, TUI Travel Plc, som er et nettverk av europeiske reiseselskap. TUI Travel Plc er verdens største reisekonsern med over 30 millioner kunder årlig, og med reiser til hele verden fra mer enn 20 land. Totalt jobber det 48 000 personer i TUI Travel Plc.