Åtte av ti planlegger utenlandsferie

Mer enn åtte av ti rogalendinger planlegger en utenlandsreise det kommende året. Syv av ti skal reise i vinter, og nesten like mange til sommeren. Det mest populære reisemålet er Spania. Det viser den årlige reiseundersøkelsen fra Respons Analyse, gjennomført for Star Tour.

- I underkant av åtte av ti rogalendinger har vært utenlands på ferie i løpet av de siste tolv månedene, dette er omtrent som landsgjennomsnittet, sier informasjonssjef Elisabeth Larsen-Vonstett i Star Tour. For første gang har tre av ti vært utenlands tre ganger eller mer det siste året, og dette gjelder også blant rogalendingene. - Ja, her ligger dere akkurat på landssnittet. Bare i Østlandsområdet har reisehyppigheten vært større enn blant rogalendingene, sier Larsen-Vonstett. 3,1 millioner nordmenn på utenlandsferie På landsbasis planlegger også mer enn åtte av ti, eller nærmere 3,1 millioner nordmenn over 16 år, å legge ferien til utlandet i løpet av de neste 12 månedene. Nærmere syv av ti (67%) av dem som skal utenlands det neste året vil tilbringe sommerferien utenfor Norge, en liten oppgang fra i fjor. Nesten like mange planlegger å reise utenlands i løpet av vinteren (64%). Det er en oppgang på hele fem prosentpoeng fra fjoråret. - Dette er nesten på nivå med toppåret 2007, sier administrerende direktør i Star Tour, Christian Lunde. Han mener den store interessen for vinterreiser er et direkte utslag av den elendige sommeren over store deler av landet og finanskrisen som ble en liten bris og ikke en stiv kuling. Rogalendingen drar til Spania I likhet med resten av landet er det Spania som er det mest populære ferielandet i Rogaland, fulgt av Hellas på andreplass. Interessen for USA og Egypt er større i Rogaland enn ellers i Norge. På landsbasis øker Spania og Hellas, mens Norden går tilbake. Prosentvis er Tyrkia det landet som øker mest, fra fem til ti prosent. Opplevelser viktigere enn pris Pris er ikke lenger så viktig når det gjelder valg av ferie, verken for rogalendingen eller på landsbasis. I Star Tours reiseundersøkelse fra mars var prisen det viktigste. Nå er pris på fjerde plass på landsbasis, og helt nede på sjette plass blant rogalendingene. Det vi ser etter når vi skal på ferie, er opplevelser i nye land og steder, kombinert med sol og varme. - I større grad enn resten av landet er rogalendingene også opptatt av mulighetene for avslapning når de planlegger ferie, forklarer Elisabeth Larsen-Vonstett. Flere til Syden Og det er den typiske sydenferien som øker. 34% av rogalendingene forteller at deres siste ferie var en sydentur. Landssnittet er 35%. Storbyreiser kommer på en andreplass, men er samtidig den ferieformen som går mest tilbake. - Dette har vi spådd lenge. Alle vet at storbyferier ofte er blant våre mest kostbare ferier, med shopping og restaurantbesøk. Drømmer om sydenferie Rogalendingene er i likhet med nordlendingene nøkterne når det kommer til drømmeferien. Det er en klassisk sol- og badeferie som står øverst på ønskelista, fulgt av en ferie med sol og varme i kombinasjon med opplevelser. Drømmen om en eksotisk ferie kommer på tredjeplass, og rogalendingene er dem som i minst grad drømmer om palmer og hvite strender i eksotiske strøk. Ikke overraskende kommer vi også til å bruke mer penger på ferien det kommende året. Seks av ti rogalendinger kommer til å bruke det samme som i år, mens nærmere tre av ti vil bruke mer penger. Åtte prosent vil bruke mindre enn de gjorde det siste året. FAKTA OM UNDERSØKELSEN: * Landsrepresentativ undersøkelse gjennomført av Respons Analyse i september 2009 * 1179 respondenter i alderen 16-64 år Bilder kan lastes ned her: http://fritidsresor.citat.se/marketstore/press.jsp?PRESSID=0001186 Stabekk 17. november 2009 Kontaktinformasjon: Informasjonssjef Elisabeth Larsen-Vonstett, 928 66 503 FAKTA FRA UNDERSØKELSEN: Reiselysten 82% rogalendinger planlegger å reise utenlands i løpet av de neste 12 månedene 68% planlegger en reise i løpet av vinteren 64% planlegger en reise i løpet av sommeren Landssnitt 81% planlegger å reise utenlands i løpet av de neste 12 månedene 64% planlegger en reise i løpet av vinteren 67% planlegger en reise i løpet av sommeren Hit vil rogalendingene reise: 1. Spania 32% 2. Hellas 20% 3. Norden 16% 4. Storbritannia 16% 5. USA 15% Landssnitt: 1. Spania 32% 2. Hellas 17% 3. Norden 16% 4. Storbritannia 15% 5. Italia 14% Hvilken type ferie var rogalendingens siste til utlandet: 1. Sydentur 34% 2. Storbyferie 25% 3. Bilferie 13% Landssnitt: 1. Sydentur 35% 2. Storbyferie 22% 3. Bilferie 12% Rogalendingens viktigste kriterier ved valg av utenlandsferie: 1. Oppleve nye land og steder 57% 2. Kombinere sol og varme med nye opplevelser 53% 3. Muligheter for avslapning 49% Landssnitt: 1. Oppleve nye land og steder 54% 2. Kombinere sol og varme med nye opplevelser 51% 3. Sol og varme 48% Rogalendingens drømmeferie: 1. Klassisk sol- og badeferie 19% 2. Sol og varme kombinert med opplevelser 17% 3. En eksotisk ferie 14% Landssnitt: 1. Sol og varme kombinert med opplevelser 18% 2. En eksotisk ferie 17% 3. Klassisk sol- og badeferie 15% Dette forventer rogalendingen å bruke på ferie det neste året: Mer – 27% Ca det samme - 60% Mindre – 8% Vet ikke – 5% Landssnitt: Mer – 28% Ca det samme – 55% Mindre – 12% Vet ikke 5%

Om oss

TUI Nordic er et nordisk konsern med reisearrangører i Norge, Danmark, Sverige og Finland. Hovedarrangører er Star Tour i Norge og Danmark, Fritidsresor i Sverige og Finnmatkat i Finland. Gruppen tilbyr i tillegg TEMA-reiser. Selskapet inkluderer også flyselskapet TUIfly Nordic. Siden 3. september 2007 har TUI Nordic inngått i verdens største reisekonsern, TUI Travel Plc, som er et nettverk av europeiske reiseselskap. TUI Travel Plc er verdens største reisekonsern med over 30 millioner kunder årlig, og med reiser til hele verden fra mer enn 20 land. Totalt jobber det 48 000 personer i TUI Travel Plc.