Først i verden med miljøsertifikat

Star Tours eget flyselskap, TUIfly Nordic er som verdens første charterflyselskap blitt miljøsertifisert. Flyselskapet har jobbet lenge med miljøspørsmål, og sertifiseringen krever at selskapet må gjøre kontinuerlige miljøforbedringer.

- Det er et stykke reise- og flyhistorie som skrives når TUIfly Nordic som verdens første charterflyselskap og det tredje første flyselskapet i verden nå har blitt miljøsertifisert. Det er veldig moro at det er akkurat vi som skriver den, sier kommunikasjonsdirektør i Star Tour, Lena Petersson. Star Tour-gruppens miljøarbeid har pågått i flere år, og det er lagt ned mye jobb for å tilfredsstille kravene til ISO-sertifiseringen. - For et flyselskap handler stort sett alt om å redusere bruken av drivstoff, og dermed også miljøpåvirkningen. Målet er å gjennomføre en flygning mest mulig effektivt med minst mulig drivstoffbruk. Da koster flygningen mindre og det forurenser mindre, sier Petersson. TUIfly Nordic forbrukte i løpet av 2007 0,0278 liter drivstoff per passasjerkilometer. Dette inkluderer alle gjennomførte flygninger, også testflygninger. TUIfly Nordics CO2-utslipp lå i snitt på 69 gram per flydd passasjerkilometer. - Sammenlignet med rutefly er dette et lavt forbruk, noe som blant annet skyldes at flyet alltid flyr fullsatt, direkte til reisemålet med mange stoler i kabinen og med så lett utstyr som mulig, ifølge Petersson. Hun forteller at TUIfly Nordic har satt seg tøffe, men absolutt fullt realistiske mål: - Sammenlignet med 2007 skal vi ha fem prosent lavere forbruk frem til det finansielle året 2010/2011, og ti prosent lavere forbruk frem til det finansielle året 2014/2015. Hva er miljøsertifisering? Et ISO 14001-sertifikat viser at bedriftens miljøstyringssystem er blitt målt opp mot en standard for god miljøledelse og er i samsvar med den. For å beholde sertifiseringen kreves kontinuerlige forbedringer. Med en ISO-sertifisering går bedriften lenger enn å oppfylle regelverket. Fokuset blir hele tiden å forbedre seg. Hva betyr det for TUIfly Nordic å være miljøsertifiserte etter ISO 14001? *At TUIfly Nordic i samarbeid med Det Norske Veritas har utarbeidet en strukturert og holdbar måte å fokusere på miljøarbeid i alle ledd innen virksomheten *At flyselskapet fra år til år må vise til konstante miljøforbedringer for å få beholde sertifiseringen *At flyselskapet har et effektivt miljøstyringssystem hvor miljøvirkninger registreres kontinuerlig. * At flyselskapets personell får løpende miljøutdanning * At flyselskapet arbeider systematisk med detaljerte miljøhandlingsplaner for å redusere miljøpåvirkningen * At flyselskapets miljøarbeid revideres regelmessig av eksterne miljørevisorer i samsvar med den internasjonale standarden ISO 14001 Miljøsertifiseringsprosessen i korthet * Gjennomgang av flyselskapets miljøpåvirkning * En miljøorganisasjon etableres + opplæring i miljøledelse * Et miljøstyringssystem innføres for kontinuerlig registrering av selskapets miljøpåvirkning * En miljøpolitikk skal utvikles og dokumenteres hvis den ikke allerede finnes * Handlingsplaner utvikles og dokumenteres * Skriftlige instrukser utvikles og kommuniseres internt * Det praktiske miljøarbeidet starter * Miljøarbeidet revideres * Ekstern revisjon gjennomføres av et sertifiseringsorgan, for eksempel Det Norske Veritas * Eventuelle justeringer gjennomføres * Flyselskapet miljøsertifiseres * Miljøarbeidet fortsetter i årlige sykluser med krav om kontinuerlige forbedringer Bilder kan lastes ned her: http://fritidsresor.citat.se/marketstore/press.jsp?PRESSID=0001230 Stabekk 7. desember 2009 Kontaktinformasjon: Informasjonssjef Elisabeth Larsen-Vonstett, tlf 928 66 503

Om oss

TUI Nordic er et nordisk konsern med reisearrangører i Norge, Danmark, Sverige og Finland. Hovedarrangører er Star Tour i Norge og Danmark, Fritidsresor i Sverige og Finnmatkat i Finland. Gruppen tilbyr i tillegg TEMA-reiser. Selskapet inkluderer også flyselskapet TUIfly Nordic. Siden 3. september 2007 har TUI Nordic inngått i verdens største reisekonsern, TUI Travel Plc, som er et nettverk av europeiske reiseselskap. TUI Travel Plc er verdens største reisekonsern med over 30 millioner kunder årlig, og med reiser til hele verden fra mer enn 20 land. Totalt jobber det 48 000 personer i TUI Travel Plc.

Abonner