Nå synger Dongrak igjen

Nå synger Dongrak igjen. På øya Phuket i Thailand arbeider Verdens Naturfond (WWF) med å tilbakeføre gibbon- aper til naturen. Dette er et av flere lokale WWF prosjekt som Star Tour støtter. Like før jul adopterte selskapet apen Dongrak. Ingen uvanlig historie. Bare noen få uker gammel ble lille Dongraks mor skutt, og livet i det fri ble byttet ut med asfalt og gitter. Hverdagen ble å gjøre kunster for turister - som betalte for å la seg avbilde med den søte apen. Da han ble større og mer gjenstridig, ble han overlatt til et liv i fangenskap. Buret som var hans hjem 24 timer i døgnet - var så lite at han ikke engang kunne stå oppreist. - Dette er dessverre ingen uvanlig historie. Gjennom adopsjon håper vi å kunne være en støttespiller i arbeidet som gjøres. Indirekte er også våre reisende nå faddere til Dongrak sier Lena Petersson, informasjonssjef og ansvarlig for Star Tours sosiale engasjement i Norge. - Til tross for at Dongrak har hatt et tøft liv har han det på alle måter bedre nå. Han lærer av de andre apene, og har for eksempel begynt å synge igjen på gibbon-apenes lykkelige vis. En del av inntektene fra utfluktene som Star Tour arrangerer på Phuket er nå øremerket "Gibbon Rehabilitaion Project". Senteret drives av en av WWFs søsterorganisasjoner, og målet er å tilbakeføre gibbon-apene til naturen. I dag er det mer enn 70 aper i Gibbon prosjektet. Foruten fadderordningen så går samarbeidet ut på at Star Tour og TUI Nordic støtter prosjektet og informerer kundene om hvordan de skal forholde seg til utsatte dyre- og fuglearter på reisemålet. Gibbon-apene er spesielt utsatte. Deres største trussel er skoghogst som fjerner deres naturlige leveområder. En annen stor trussel er at barn tas fra sine foreldre for å vises frem for bl.a. turister mot betaling. Hva kan du som reisende gjøre for at gibbon-apene overlever? - Kjøp aldri et produkt som kommer fra gibbon-apene. - La deg aldri avfotografere sammen med en gibbonape, og gi ikke penger til dem som har oppvisning på gater og lignende med apene. - Informer det lokale politiet eller våre reiseledere når du ser en gibbon i fangeskap. (Gibbon prosjektet kan ikke gripe inn men de kan for eksempel følge med.) - Om du ser en gibbon-ape i en restaurant, bar eller lignende. Si gjerne fra til eieren av apen og personalet at du ikke er tilhenger av gibbon-aper i fangenskap. - Om du selv vil adoptere en gibbonape så finner du mer informasjon på www.warthai.org Star Tour og TUI Nordic samarbeider aktivt med følgende organisasjoner: Verdens Natur Fond (WWF), UNESCO World Heritage og ECPAT. For mer informasjon www.startour.no/corporate og sustainable tourisme. Stabekk 7. januar 2004 For ytterligere informasjon og bilder kontakt: Lena Petersson Informasjonssjef 67 11 51 00 92 28 15 18 Star Tour er Norges største reisearrangør med en omsetning på 1,75 milliarder og 340.000 passasjerer i 2002. Star Tour inngår i den nordiske TUI Nordic (Fritidsresegruppen) som tilbyr charterreiser i Norge, Sverige, Danmark og Finland. TUI Nordic er igjen eid av Preussag, verdens største reiselivskonsern. ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/13/20040112BIT00930/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/13/20040112BIT00930/wkr0002.pdf

Om oss

TUI Nordic er et nordisk konsern med reisearrangører i Norge, Danmark, Sverige og Finland. Hovedarrangører er Star Tour i Norge og Danmark, Fritidsresor i Sverige og Finnmatkat i Finland. Gruppen tilbyr i tillegg TEMA-reiser. Selskapet inkluderer også flyselskapet TUIfly Nordic. Siden 3. september 2007 har TUI Nordic inngått i verdens største reisekonsern, TUI Travel Plc, som er et nettverk av europeiske reiseselskap. TUI Travel Plc er verdens største reisekonsern med over 30 millioner kunder årlig, og med reiser til hele verden fra mer enn 20 land. Totalt jobber det 48 000 personer i TUI Travel Plc.

Dokumenter og linker