Enklere å søke om betalingsavtale

Mo i Rana 4. juli 2005 Pressemelding Enklere å søke om betalingsavtale Statens innkrevingssentral (SI) gjør det nå mulig for de som ikke klarer å betale fartsboten sin innen forfall å søke om avdragsordning eller betalingsutsettelse via internett. Tjenesten som tilbys ble lansert på nettstedet til SI den 4. juli. Tjenesten legger opp til at de som ikke klarer å betale kravet de har fått, eksempelvis en fartsbot, kan søke om betalingsutsettelse eller en avdragsordning. - Vi ønsker å gjøre det enklere for de som har fått et krav fra oss, og gjøre opp for seg på en måte som er tilpasset deres økonomiske situasjon, sier Per Waage, direktør ved SI. Fram til nå har de som ønsker en betalingsavtale måttet henvende seg til SI per telefon eller brev. Lansering av tjenesten på internettsidene til SI gjør det mulig å søke om en avtale når det måtte passe den som har fått et krav fra innkrevingssentralen. SI stiller imidlertid krav til de som kan få innvilget søknaden sin. Søkeren må blant annet ikke ha andre krav til innkreving hos SI, eller ha misligholdt kravet det søkes om slik at dette er gått til tvangsinnkreving. SI registrerer for øvrig en økt pågang fra skyldnere som ønsker avdragsordning eller betalingsutsettelse. I 2004 hadde SI cirka 20.000 løpende avdragsordninger og betalingsutsettelser, mens tallet så langt i 2005 er økt til cirka 25.000 og trolig vil nå 30.000 avtaler ved årets utgang. - Dette er en forventet utvikling for SI. Vi registrerer at de økte bøtesatsene fører til at flere får problemer med å gjøre opp for seg, og derfor ønsker avdragsordning eller betalingsutsettelse, sier Per Waage. For ytterligere informasjon: Direktør Per Waage Tlf: 90 59 91 45 E-post: per.waage@sismo.no Webredaktør Tore Bratt Tlf: 75 14 90 94/99 44 55 90 E-post: tore.bratt@sismo.no ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no