120906 nr. 1


Harry Martin Svabø, Seniorsaken, Ivar Leveraas, Statens seniorråd, Mons Sandnes, Norsk Pensjonistforbund og Kari Bruun Wyller, Eldreaksjonen, overleverer brevet til statssekretær Lars Erik Flatø

Lav oppløsning

Høy oppløsning

Normal oppløsning

Kontakter

  • Statens Seniorråd
    . . .

Abonner