Krafttak for miljøet i regulerte elver


PRESSEMELDING.


Krafttak for miljøet i regulerte elver

(Oslo, 12. april 2007) Statkraft skal de neste fem årene bruke 15 millioner kroner på å bedre forholdene for fisk og friluftsinteresser i flere av vassdragene hvor Statkraft er regulant. Bedre gjemmesteder for fisken, gytegroper, turstier og fiskeplasser tilrettelagt for bevegelseshemmede, er noen av tiltakene i prosjektet som har fått navnet ”Elvelangs”.

- Prosjektet handler om å sette i verk tiltak i og ved regulerte vassdrag, slik at de kan få høyere bruksverdi for folk flest. Vi ønsker å vise at kraftproduksjon, miljø og friluftsinteresser kan kombineres, sier prosjektleder Rolf Jenssen i Statkraft.

Til sammen 50 tiltak
I samarbeid med grunneiere, lokale myndigheter og lokale foreninger som representerer brukerne av vassdragene, skal det legges til rette for fiske, bading og turopplevelser. Kulturminner skal restaureres og spennende stier etableres.

For at det biologiske livet i elvene skal få bedre livs- og vekstvilkår blir det for eksempel lagt ut gytegrus, bygget terskler og laget gode hjemmesteder for ungfisken. Tiltakene varierer fra store investeringer og anleggsarbeider, til små enkle prosjekter.

De beste lakseelvene
Et flertall av de beste lakseelvene i landet er regulert på en eller annen måte. Det viser at det er mulig å forene kraftproduksjon med fiske. Mange års forskning, utvikling og erfaring har gitt Statkraft kunnskaper om hvordan det kan legges enda bedre til rette for livet i og ved elvene.


Vedlagt informasjonsfolder om prosjektet.


Statkraftkonsernet er ledende i Europa innen fornybar energi. Selskapet produserer vannkraft, vindkraft og fjernvarme, bygger gasskraftverk og satser på innovasjon for å levere fremtidens energiløsninger. Statkraft er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. I Norge leveres strøm og varme til om lag 600 000 kunder gjennom eierskap i andre selskaper. Statkraft hadde i 2006 en omsetning på over 16 milliarder kroner, et resultat etter skatt på 6,3 milliarder kroner og vel 2000 medarbeidere i Norge, Sverige, Finland, Tyskland, Nederland, Storbritannia, Bulgaria og Serbia. Verden trenger ren energi. Det arbeider Statkraft med hver eneste dag.

For ytterligere informasjon:
Prosjektleder Rolf Jenssen, tlf.53673060. e-post. rolf.yngvar.jenssen@statkraft.com
Informasjonssjef Bjørnar Olsen, tlf.24057075. e-post: bjornar.olsen@statkraft.com
------------------------------------------------------------
Informasjonen er sendt gjennom Cision http://newsroom.cision.com
Nedenstående filer kan lastes ned:
http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=423430&fn=wkr0010.pdf Vedlegg

Om oss

Statkraft er et av de største kraftselskapene i Europa innen fornybar energi.Statkraftkonsernet har en samlet kraftproduksjon på 42 TWh og er Nordens tredje største kraftprodusent og den nest største produsent av fornybar energi i Europa. Årsresultatet for 2003 ble 4,75 milliarder kroner før skatt. Konsernet har ca. 2000 ansatte, inklusive selskapene Skagerak Energi og Trondheim Energiverk.

Abonner

Dokumenter og linker