PRESSEMELDING: Vann på mølla for grunneiere:

PRESSEMELDING: Vann på mølla for grunneiere: 30. september 2004 Første kraftverk fra Småkraft AS i drift Bjørgum kraftverk i Valle i Setesdalen settes nå i drift. Kraftverket er dermed det første ferdigstilte prosjektet Småkraft AS står bak. Bjørgum kraftverk er det første i rekken av utbyggingsprosjekter i regi av Småkraft. Selskapet har inngått avtaler med grunneiere om bygging av 57 småkraftverk med en produksjon på i alt 900 GWh. De fleste av disse står nå foran konsesjonsbehandling før endelig byggebeslutning kan tas. Målet er å bygge ut prosjekter med en samlet produksjon på 2,5 TWh i løpet av en 10-års periode, tilsvarende 2 prosent av Norges kraftproduksjon. Med etableringen av Småkraft er det innført reell konkurranse om tilgang til fallretter. Dette gir grunneiere landet over en historisk mulighet til å realisere de verdiene som ligger i fallretter de selv eier. Småkraft eies av selskapene i Statkraftalliansen, og som en langsiktig og industriell aktør ser selskapet store muligheter til effektivisering av både planlegging, bygging og drift. Dette vil øke verdiskapningen ytterligere for grunneiere med fallretter. Bjørgum kraftverk utnytter et fall på 295 meter i Bjørgåni som renner ut i Otra i Valle i Setesdalen. Kraftverket får en årsproduksjon på ca. 18 GWh, med en installert effekt på 5 MW. Kraftverket er trolig Norges mest kompakte av denne størrelsen. Det er lagt vekt på miljøvennlige løsninger med nedgravd rørgate og liten bygningsmasse godt tilpasset omgivelsene. Inntaket som ikke stikker mer enn 1 meter over eksisterende terreng er gjort lite og uten regulering av vannstanden. Vannføringen nedenfor kraftverket berøres dermed ikke. Bjørgum kraftverk åpnes offisielt av statsråd Lars Sponheim tirsdag 12. oktober For mer informasjon, kontakt: Rein Husebø, adm. direktør i Småkraft AS, tlf 951 24 454 www.smaakraft.no ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/09/30/20040930BIT20290/bild.html Bilde

Om oss

Statkraft er et av de største kraftselskapene i Europa innen fornybar energi.Statkraftkonsernet har en samlet kraftproduksjon på 42 TWh og er Nordens tredje største kraftprodusent og den nest største produsent av fornybar energi i Europa. Årsresultatet for 2003 ble 4,75 milliarder kroner før skatt. Konsernet har ca. 2000 ansatte, inklusive selskapene Skagerak Energi og Trondheim Energiverk.

Abonner

Dokumenter og linker