Småkraft vokser

Småkraft vokser (Bergen,14 januar 2004) Interessen for å bygge ut små vannkraftverk øker kraftig. Kraftselskapet Småkraft AS inngikk i løpet av året 2003 i alt 27 nye avtaler med private grunneiere om bygging av småkraftverk. Dersom alle kraftverkene blir realisert, vil de samlet stå for en produksjon på 425 GWh. Det dekker strømbehovet til ca 21.000 husstander, tilsvarende en by som Drammen. Antatt utbyggingspris er 650 mill kr. Kraftverkene er fra 2 GWh til 42 GWh og skal bygges i Troms, Nordland, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Aust-Agder og Telemark. -To av anleggene, Bjørgum i Setesdalen og Urlandåga ved Mo i Rana, har tillatelse til bygging. Vi forventer bygging og idriftsetting i løpet av 2004. De andre anleggene må gjennom både planlegging og konsesjonssøknad, og har derfor et stykke frem til realisering, sier administrerende direktør i Småkraft AS, Rein Husebø. Bygging blir lettere Det er bred politisk enighet om at bygging av små kraftverk både er positivt for energiforsyningen og næringsutviklingen i distriktene. OED har laget en strategi, som skal gjøre det lettere å etablere små vannkraftverk. -Dette er veldig positivt og betyr at det blir mulig å realisere flere kraftverk. Det aller viktigste er innføring av grønne sertifikater for ny fornybar energi, endring av skatteregler og regler for hjemfall til staten, sier Husebø. Næringsinteressene bør vektlegges Bygging av små kraftverk er en skånsom utnyttelse av naturressursene til en lav kostnad. Områdene som berøres er begrenset og påvirker ikke andre deler av vassdraget. Det forestas verken regulering av vannføringen eller bygging av vannmagasiner. Inngrepene er reversible. - Små kraftverk bør derfor holdes utenfor den generelle vernedebatten hvor energiforsyning veies opp mot miljøvern. Det bør være lokale næringsinteresser, som veies opp mot miljøinteressene, mener Husebø. Konkurranse Småkraft AS konkurrerer først og fremst med lokale energiverk, som vanligvis har operert alene i sine områder. Eiere av fallrettigheter har derfor fått større valgmuligheter. - Vår erfaring etter dette året er at vi har utviklet et konsept med høy troverdighet hos private grunneiere. Sammenlignet med andre aktører er vi svært konkurransedyktige, sier Rein Husebø. Småkraft AS ble etablert i juni 2002 og eies av BKK, Skagerak Energi, Hedmark Energi, Trondheim Energiverk, Agder Energi og Statkraft SF. Kraftselskapet skal investere i, bygge ut og drive småkraftverk i samarbeid med lokale grunneiere. Småkrafts mål er å bygge ut 2,5 TWh i løpet av 10 år. For nærmere informasjon: Rein Husebø, administrerende direktør i Småkraft. Tlf. 55 12 73 20 / 95 12 44 54. E-post: rein.husebo@smaakraft.no Se også: www.smaakraft.no ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/14/20040114BIT00430/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/14/20040114BIT00430/wkr0002.pdf

Om oss

Statkraft er et av de største kraftselskapene i Europa innen fornybar energi.Statkraftkonsernet har en samlet kraftproduksjon på 42 TWh og er Nordens tredje største kraftprodusent og den nest største produsent av fornybar energi i Europa. Årsresultatet for 2003 ble 4,75 milliarder kroner før skatt. Konsernet har ca. 2000 ansatte, inklusive selskapene Skagerak Energi og Trondheim Energiverk.

Abonner

Dokumenter og linker