Dag Roger Rinde (45) ny adm. direktør i Statoil Norge AS

Styret i Statoil Norge AS har utnevnt Dag Roger Rinde (45) til administrerende direktør og ny landsjef for energi- og detaljhandelsvirksomheten i den nyopprettede enheten Statoil Energy & Retail Norge.

Rinde kommer fra stillingen som administrerende direktør for Statoil Detaljhandel AS. Han har siden 1986 hatt ulike stillinger i energi- og detaljhandelsvirksomheten til Statoil, som salgsdirektør, regiondirektør, distriktsleder, leder for logistikkoperasjoner og seksjonssjef i avdeling for betalingskort. Rinde begynte i IT-avdelingen i 1986 som systemkonsulent.

”En kjempeutfordring. To selskaper skal forenes til en sterk familie. Det er en spennende organisasjon med dyktige medarbeidere og slagkraft i markedet”, sier Rinde.

Den nye enheten Energy & Retail Norge betjener nærmere 400 000 kunder i privat- og bedriftsmarkedet, og har ansvaret for 570 bensinstasjoner og truckanlegg, 170 tankbiler og 35 depoter. Nærmere 5000 medarbeidere inngår i den nye enheten, - medregnet ansatte i servicenettverket og i Statoil Energy & Retail Norge.

Om oss

Statoil har nær 500 utsalgssteder for bensin og diesel i Norge. Dette nettverket er satt sammen av ulike typer stasjoner - fra små, lokale kjøpmenn med et par drivstoffpumper til de store servicesentrene med et bredt utvalg tjenester og varer. I tillegg til drivstoff og enkel bilservice tilbyr flertallet av Statoils stasjoner både fast food, kiosk- og dagligvarer. På Statoil har vi over 250 bilvaskanlegg rundt om i landet. Utleie av tilhengere finnes også på enkelte av våre stasjoner. Selskapet driver også salg og distribusjon av energiprodukter som fyringsoljer og parafin, drivstoffer til biler, fly, båter og stasjonære motorer samt smøremidler og gass. Statoil har en ledende posisjon som leverandør av drivstoffer og andre energiprodukter til transportnæringen, landbruket og industrien. I varme- og energimarkedene er selskapet en betydelig aktør med leveranser av produkter som fyringsoljer, parafin og propan (LPG) - både til husholdninger og næringsliv. Statoil leverer også elektrisitet til bedriftsmarkedet. Selskapet er dessuten engasjert innen fornybare energikilder. I tillegg til produksjon og salg av foredlet biobrensel (trepellets) er også varmepumper et satsningsområde. Statoil er en stor leverandør av drivstoff til både sivil og militær luftfart. Selskapet er representert på alle viktige flyplasser i Norge. Også fiskeflåten og skipsfarten for øvrig forsynes med marine drivstoffer og bunkers fra Statoil gjennom et godt utbygget nett av kystanlegg. Statoil produserer og markedsfører et bredt spekter av smøremidler og spesialprodukter. I tillegg til selve produktene er Statoil en solid leverandør av kompetanse og rådgivning for private og næringsliv.

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker