Schenker vant oppdrag for Statoil

Statoil Norge AS har signert en ny transportavtale med Schenker AS med en fraktomsetning på 20 millioner kroner pr år. Avtalen er for 1+2+2 år er kommet i stand etter en omfattende anbudsprosess der flere store aktører deltok.

Avtalen omfatter frakt av såkalte non-food-produkter, det vil si bil- og fritidsprodukter som olje, spylervæske og rekvisita, til Statoils rundt 450 stasjoner i hele Norge. Schenker ble valgt etter en samlet vurdering av pris, logistikkløsning og miljøengasjement. Schenker har miljøsertifisering av sjåfører og transportører. - Med Schenker er vi sikret at alle varer til Statoilstasjoner over hele landet fraktes miljøriktig, og det er svært gledelig, understreker Jørn Vidar Slydal, sjef for vareforsyning i Statoil Norge AS. Thor Svendsen hos Schenker AS er glad for at Statoil valgte Schenker AS i knallhard konkurranse med andre aktører. –Vi har jobbet mye med denne avtalen og er trygg på at vi skal levere logistikk- og transporttjenester Statoil blir fornøyd med. Hver natt vil det komme inn leveranser til vår terminal på Alnabru med stykkgods som skal distribueres neste dag til hele landet. Vi vil håndtere opp mot 25.000 sendinger per år gjennom vårt nettverk for kollektiv varedistribusjon. - Løsningen vil representere den mest miljøvennlige varedistribusjon som finnes på markedet i dag, sier Svendsen.

Tags:

Om oss

Statoil har nær 500 utsalgssteder for bensin og diesel i Norge. Dette nettverket er satt sammen av ulike typer stasjoner - fra små, lokale kjøpmenn med et par drivstoffpumper til de store servicesentrene med et bredt utvalg tjenester og varer. I tillegg til drivstoff og enkel bilservice tilbyr flertallet av Statoils stasjoner både fast food, kiosk- og dagligvarer. På Statoil har vi over 250 bilvaskanlegg rundt om i landet. Utleie av tilhengere finnes også på enkelte av våre stasjoner. Selskapet driver også salg og distribusjon av energiprodukter som fyringsoljer og parafin, drivstoffer til biler, fly, båter og stasjonære motorer samt smøremidler og gass. Statoil har en ledende posisjon som leverandør av drivstoffer og andre energiprodukter til transportnæringen, landbruket og industrien. I varme- og energimarkedene er selskapet en betydelig aktør med leveranser av produkter som fyringsoljer, parafin og propan (LPG) - både til husholdninger og næringsliv. Statoil leverer også elektrisitet til bedriftsmarkedet. Selskapet er dessuten engasjert innen fornybare energikilder. I tillegg til produksjon og salg av foredlet biobrensel (trepellets) er også varmepumper et satsningsområde. Statoil er en stor leverandør av drivstoff til både sivil og militær luftfart. Selskapet er representert på alle viktige flyplasser i Norge. Også fiskeflåten og skipsfarten for øvrig forsynes med marine drivstoffer og bunkers fra Statoil gjennom et godt utbygget nett av kystanlegg. Statoil produserer og markedsfører et bredt spekter av smøremidler og spesialprodukter. I tillegg til selve produktene er Statoil en solid leverandør av kompetanse og rådgivning for private og næringsliv.

Abonner