Statoil åpner flere E85-pumper


Statoil åpner flere E85-pumper

Statoil fortsetter satsing på biodrivstoffet E85 i Norge. I tillegg til Statoil Storo, som var første E85-stasjon i Norge, starter selskapet i morgen tirsdag 16. januar salget av E85 fra Statoil Skøyen i Oslo. Statoil har planer om å åpne ytterligere fire stasjoner med etanolbensin i løpet av første kvartal.

”Vi har høstet gode erfaringer fra vår E85-pumpe på Storo. Selv om E85 fortsatt er et nisjeprodukt, har salget vært langt bedre enn forventet. Det er betydelig interesse for, og etterspørsel etter, denne mer miljøvennlige bensinkvaliteten. Statoil tar konsekvensen av dette og gjør produktet mer tilgjengelig i det norske markedet”, sier administrerende direktør Dag Roger Rinde i Statoil Norge AS.

I tillegg til Storo og Skøyen i Oslo, forbereder Statoil salg av E85 ved Statoil Forus i Rogaland, Statoil Gardermoen i Akershus, Statoil E6 Furnes i Hedmark og Statoil E6 Furuset i Oslo. E85 blir tilgjengelig på disse stasjonene så raskt som praktisk mulig.

Statoil selger for øvrig allerede diesel med inntil 5 prosent innblanding av biodiesel på flere stasjoner i Norge. Statoil tilbyr også biodrivstoffer i Sverige, Danmark, Litauen og Latvia.

Biodrivstoffet E85, som består av 85 prosent bioetanol og 15 prosent bensin, kan bare brukes av kjøretøy som er konstruert for denne typen drivstoffer, såkalte Fleksi Fuel-biler. E85 må ikke brukes på vanlige biler.

Statoil tror det vil ta tid og kreve spesielle virkemidler fra myndighetenes side for å oppnå store volumer på E85. Selv om Statoil nå tilbyr E85 til sine norske kunder, tror selskapet fortsatt at den beste løsningen miljømessig er lav innblanding av bioprodukter i bensin og diesel. Inntil 5 prosent innblanding av biodiesel i vanlig diesel og etanol i bensin er i henhold til internasjonal standard, og kan derfor brukes av eksisterende bilpark.

”Biodrivstoff er et satsingsområde for Statoil, og vi ønsker å ta en ledende rolle når det gjelder salg av biodrivstoffer i Norge. Vi har også tidligere vært en nyskaper på drivstoffsiden. Vi var først med å lansere blyfri 95-oktan bensin, vi var første oljeselskap som fjernet all bly fra bensin i Norge, og vi var først med lavsvoveldiesel fra egne pumper. Tidlig på 1980-tallet, den gang vi het Norol, gjorde vi forsøk med innblanding av metanol i bildrivstoff”, sier Dag Roger Rinde.

E85 vil inntil videre bli kjørt med tankbil fra Sverige.


For mer informasjon:
Pressetalsmann Knut Hilmar Hansen, Statoil Norge, tel 917 38 053


Fakta om E85
Bil-drivstoff som består av 85 prosent etanol og 15 prosent bensin.
Etanol passer utmerket som komponent i bensin.
Det er ikke bensin- eller CO2-avgifter på E85 i Norge, verken på etanol- eller bensinandelen i drivstoffet.
Innblanding av 15 prosent bensin er nødvendig for at FFV-biler (Flexi Fuel Vehichle) skal få tilstrekkelige kaldstartegenskaper.
En FFV-bil kan veksle mellom E85 og vanlig blyfri bensin.
E85 kan ikke brukes på vanlige biler da etanol angriper slanger, pakninger og metaller. E85 må lagres og håndteres i et system som er tilpasset drivstoffets egenskaper. Sprit tørker ut vanlige pakninger.
Statoil tilbyr i dag diesel tilsatt inntil 5 prosent biodiesel. Denne drivstoffkvaliteten kan brukes av alle dieselbiler.
Lavinnblanding i bensin, det vil si inntil 5 prosent etanol i bensin, finnes ikke i det norske markedet i dag. Manglende avgiftslettelser gjør at dette produktet blir dyrere enn vanlig bensin.
------------------------------------------------------------
Informasjonen er sendt gjennom Observer http://www.waymaker.no

Om oss

Statoil har nær 500 utsalgssteder for bensin og diesel i Norge. Dette nettverket er satt sammen av ulike typer stasjoner - fra små, lokale kjøpmenn med et par drivstoffpumper til de store servicesentrene med et bredt utvalg tjenester og varer. I tillegg til drivstoff og enkel bilservice tilbyr flertallet av Statoils stasjoner både fast food, kiosk- og dagligvarer. På Statoil har vi over 250 bilvaskanlegg rundt om i landet. Utleie av tilhengere finnes også på enkelte av våre stasjoner. Selskapet driver også salg og distribusjon av energiprodukter som fyringsoljer og parafin, drivstoffer til biler, fly, båter og stasjonære motorer samt smøremidler og gass. Statoil har en ledende posisjon som leverandør av drivstoffer og andre energiprodukter til transportnæringen, landbruket og industrien. I varme- og energimarkedene er selskapet en betydelig aktør med leveranser av produkter som fyringsoljer, parafin og propan (LPG) - både til husholdninger og næringsliv. Statoil leverer også elektrisitet til bedriftsmarkedet. Selskapet er dessuten engasjert innen fornybare energikilder. I tillegg til produksjon og salg av foredlet biobrensel (trepellets) er også varmepumper et satsningsområde. Statoil er en stor leverandør av drivstoff til både sivil og militær luftfart. Selskapet er representert på alle viktige flyplasser i Norge. Også fiskeflåten og skipsfarten for øvrig forsynes med marine drivstoffer og bunkers fra Statoil gjennom et godt utbygget nett av kystanlegg. Statoil produserer og markedsfører et bredt spekter av smøremidler og spesialprodukter. I tillegg til selve produktene er Statoil en solid leverandør av kompetanse og rådgivning for private og næringsliv.