Statoil først i Norge med bioetanol

Statoil åpnet i dag, tirsdag 30. mai, landets første bensinpumpe for bioetanol på Statoil Storo i Oslo. Dermed er drivstoffet E85, som består av 85 prosent bioetanol og 15 prosent bensin, tilgjengelig for de første FleksiFuel-bilene i Norge.

Det var miljøvernminister Helen Bjørnøy som fikk æren av å fylle de første dråpene av den mer miljøvennlige bensinkvaliteten da landets første bioetanol-pumpe ble tatt i bruk på Statoil-stasjonen på Storo tirsdag ettermiddag. Foreløpig er det et fåtall FleksiFuel-biler i Norge, men det er ventet at flere bilforhandlere vil importere nye biler nå som drivstoffet E85 er tilgjengelig i det norske markedet. - Dette er en merkedag. Statoil har over flere år arbeidet med ulike løsninger for biodrivstoff, og vi er stolte over å være det første oljeselskapet med bioetanol-bensin i Norge, sier administrerende direktør Dag Roger Rinde i Statoil Detaljhandel AS. Han poengterer at Statoil vil vurdere erfaringene fra Storo før selskapet avgjør sin videre satsing på biobensin E85. E85 vil inntil videre bli kjørt med tankbil fra Sverige til Oslo. Statoil har fått importtillatelse fra Tollmyndighetene. E85 kan kun brukes på biler som er konstruert for denne typen drivstoff, såkalt FleksiFuel-biler. Det var i revidert nasjonalbudsjett at regjeringen ga avgiftsfritak for bioetanol når etanol utgjør hovedbestanddelen i drivstoffet, såkalt E85. Regjeringen la også opp til at bioetanol, som blandes i bensin i mindre mengder, blir fritatt for CO2-avgiften etter andel bioetanol i bensinen fra januar 2007. - Det er positivt at myndighetene legger forholdene bedre til rette for biodrivstoff i Norge. Men vi tror at den beste løsningen er lav innblanding i bensin og diesel. Biodrivstoffet kan da brukes i eksisterende bilpark. Bioetanol-bensin E85 er et drivstoff som krever egne biler, og vi tror at det vil ta tid og kreve spesielle virkemidler for å oppnå volum på E85, sier administrerende direktør Dag Roger Rinde. Statoil annonserte i dag, 30. mai at selskapet innfører Bio5 i Danmark. Dette er bensin med 5 prosent innblandet bioetanol. Denne drivstoffkvaliteten blir tilgjengelig på 160 av selskapets stasjoner i Danmark. I tillegg har Statoil i lengre tid hatt salg av biodrivstoffer i Sverige, Litauen og Latvia. Statoil har tradisjon for å være nyskaper på drivstoff-siden i Norge. I 1980, den gang selskapet het Norol, ble det gjort forsøk på metanolinnblanding i bildrivstoff, og i 1985 lanserte selskapet, som det første i Norge, blyfri 95-oktan bensin. I 1993 var Statoil det første selskapet som fjernet all bly fra bensin, og i 2001 var Statoil først med lavsvovel-diesel fra egne pumper. For ytterligere informasjon, kontakt: Informasjonssjef Morten Henriksrud, mobil 900 16960 Pressetalsmann Knut Hansen, mobil 917 38053 Bilde: Miljøvernminister Helen Bjørnøy var den første som tok i bruk Norges første bioetanolpumpe på Statoil Storo i Oslo tirsdag 30. mai. (Foto: Heiko Junge, Scanpix)

Om oss

Statoil har nær 500 utsalgssteder for bensin og diesel i Norge. Dette nettverket er satt sammen av ulike typer stasjoner - fra små, lokale kjøpmenn med et par drivstoffpumper til de store servicesentrene med et bredt utvalg tjenester og varer. I tillegg til drivstoff og enkel bilservice tilbyr flertallet av Statoils stasjoner både fast food, kiosk- og dagligvarer. På Statoil har vi over 250 bilvaskanlegg rundt om i landet. Utleie av tilhengere finnes også på enkelte av våre stasjoner. Selskapet driver også salg og distribusjon av energiprodukter som fyringsoljer og parafin, drivstoffer til biler, fly, båter og stasjonære motorer samt smøremidler og gass. Statoil har en ledende posisjon som leverandør av drivstoffer og andre energiprodukter til transportnæringen, landbruket og industrien. I varme- og energimarkedene er selskapet en betydelig aktør med leveranser av produkter som fyringsoljer, parafin og propan (LPG) - både til husholdninger og næringsliv. Statoil leverer også elektrisitet til bedriftsmarkedet. Selskapet er dessuten engasjert innen fornybare energikilder. I tillegg til produksjon og salg av foredlet biobrensel (trepellets) er også varmepumper et satsningsområde. Statoil er en stor leverandør av drivstoff til både sivil og militær luftfart. Selskapet er representert på alle viktige flyplasser i Norge. Også fiskeflåten og skipsfarten for øvrig forsynes med marine drivstoffer og bunkers fra Statoil gjennom et godt utbygget nett av kystanlegg. Statoil produserer og markedsfører et bredt spekter av smøremidler og spesialprodukter. I tillegg til selve produktene er Statoil en solid leverandør av kompetanse og rådgivning for private og næringsliv.

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker